Naša strategija društvene odgovornosti uvodi nove dugoročne ambicije u tri oblasti koje su od ključnog značaja za poboljšanje individualnog i javnog zdravlja:

  • Sprečavanje porasta dijabetesa tip 2 i gojaznosti.
  • Omogućavanje pristupa pristupačnoj nezi za osetljive pacijente u svakoj zemlji.
  • Podsticanje inovacija u cilju unapređenja života ljudi. 

Danas, jedna od 11 osoba na svetu ima dijabetes, što je broj za koji se predviđa da će porasti na jednu od devet do 2045, ako se ništa ne preduzme.

Dijabetes predstavlja veliko opterećenje za zdravstvene sisteme i posvećeni smo radu sa zdravstvenim organima i drugim partnerima u zemljama u kojima poslujemo, u cilju sprečavanja i lečenja ove bolesti.   

Nijedno dete ne sme da umre od dijabetesa tip 1 

Proširili smo naš program Changing Diabetes® kod dece da bismo dospeli do 100.000 dece do 2030. Do sada, naš program je pomogao da više od 25.000 dece sa dijabetesom tip 1 dobije pristup medicinskoj nezi i leku koji čuva život u uslovima niskih resursa.

Pristupačan humani insulin u zemljama sa malim i srednjim prihodima

Smanjujemo najvišu cenu humanog insulina sa 4 USD na 3 USD po bočici u 76 zemalja sa malim i srednjim prihodima. Ovo je ključna ekspanzija posvećenosti pristupu insulinu kako bi se ojačali naši napori da snadbemo najugroženije osobe insulinom po niskim cenama.

Poboljšana nega za osetljive populacije

Proširili smo naš program Partnerstvo za promenu sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Danskim crvenim krstom do 2023. godine. Pored toga, podržavamo ovaj program donacijom od 15 miliona DKK. Putem naših zajedničkih napora, program pomaže najugroženijim grupama pacijenata tokom humanitarnih kriza.