Novo Nordisk principi opisuju ko smo, kuda želimo da idemo i koje vrednosti karakterišu našu kompaniju. Ovaj Kodeks poslovne etike izgrađen je na vrednostima kompanije Novo Nordisk; navodi jasna očekivanja o načinu na koji poslujemo i odražava posvećenost etičkom i pravičnom poslovanju širom naše kompanije. Svi delimo odgovornost da se ponašamo u skladu sa našim Kodeksom poslovne etike.

Izaberite jezik: