Otkrivanje, razvoj i isporuka

Već skoro 100 godina ispunjavamo nezadovoljene medicinske potrebe ljudi koji žive sa ozbiljnim hroničnim oboljenjem pretvarajući ih u inovativne lekove i dostavne sisteme, poput insulinskih olovaka. 

Naše terapije danas koriste milionima ljudi koji žive sa dijabetesom, gojaznošću i retkim krvnim i endokrinim bolestima. 

Od naših laboratorija do fabričkih pogona, mi otkrivamo i razvijamo inovativne biološke lekove i činimo ih dostupnim pacijentima širom sveta.

Naš fokus je na ozbiljnim hroničnim bolestima koje utiču na stotine miliona ljudi i spadaju u najhitnije globalne zdravstvene izazove.

Kombinacijom naših inovacija i komercijalne izvrsnosti, koristimo iskustva naših pacijenata i partnera kako bismo transformisali inovativne ideje u preventivne i lekove koji spasavaju život.

Vršimo dugoročna ulaganja u nove terapije i tehnologije, uključujući terapije lečenja matičnim ćelijama, kako bismo neprekidno unapređivali razvoj medicinskih sredstava i digitalnih zdravstvenih rešenja.

Safiatou Dialo živi u Gvineji, ima dijabetes tipa 1 i uključena je u program „Menjamo dijabetes kod dece”.

Kada neko ko živi sa hroničnom bolešću ne dobije pravilnu negu, ili se uopšte ne leči, postoji rizik od razvoja komplikacija opasnih po život. U slučaju dijabetesa, to može dovesti do amputacija i gubitka vida, a u nekim slučajevima i do fatalnih komplikacija.

Ugrožene zajednice i zemlje sa malim prihodima su često najteže pogođene. Troškovi i pristup medicinskoj nezi mogu da predstavljaju strahovito opterećenje na pojedince, njihove porodice, pa čak i celokupna društva.

Naša dugoročna ambicija je da obezbedimo dostupnost pristupačnijem lečenju dijabetesa osetljivim grupama pacijenata u svakoj zemlji, posebno za decu koja žive sa dijabetesom tip 1, a koja se bez nege i lekova suočavaju sa sigurnom smrću u nekim delovima sveta.

Takođe investiramo u prevenciju hroničnih bolesti. Naša ambicija je da do 2045. godine sprečimo da više od 100 miliona ljudi oboli od dijabetesa tip 2. 

Pogledajte kako se borimo protiv dijabetesa.

Raghu Ramaswamy i Riyanka Dixit, Novo Nordisk Indija.

Novo Nordisk Annual Report 2020