Kada je reč o inovativnim terapijama i medicinskim sredstvima koja unapređuju živote, naši naučnici i inženjeri rade na  granicama otkrića. Farmaceutski lanac vrednosti nam pomaže da dostavljamo inovativne terapije i sredstva u ruke pacijenata kojima su oni potrebni.

Kristal Troy, Novo Nordisk SAD.