S tim u vezi, stalno pratimo i analiziramo dobre i loše strane naših lekova, i o tome redovno informišemo zdravstvene radnike, zdravstvene vlasti i naučnu zajednicu.

Lekovi kompanije Novo Nordisk u Srbiji dostupni su na recept koji izdaje zdravstveni radnik. Zdravstveni radnici su jedini koji imaju zakonska ovlašćenja da propisuju lekove kompanije Novo Nordisk. Lekovi se plasiraju i distribuiraju na tržište u skladu sa zakonom. Osim toga, u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, lekovi koji se izdaju na recept ne mogu se oglašavati opštoj javnosti, niti se mogu prodavati preko interneta, zato što na taj način ne mogu biti osigurani kvalitet, bezbednost i efikasnost leka, niti se mogu obezbediti tačne informacije o leku.

Zbog svega navedenog, a uz striktno poštovanje propisa, kompanija Novo Nordisk ne oglašava opštoj javnosti nijedan od lekova dostupnih u našoj zemlji, kako tradicionalnim kanalima komunikacije, tako ni na društvenim mrežama. Zbog toga, a u cilju adekvatne upotrebe naših lekova, podsećamo vas  na potrebu da se pridržavate uputstava i saveta zdravstvenih radnika. Molimo vas  da lekove kupujete ili preuzimate na recept isključivo u apotekama, kao i da vodite računa o neproverenim informacijama o lekovima objavljenim na društvenim mrežama ili na nekom drugom kanalu, posebno ukoliko u to nije uključen lekar. 

To comply with this commitment, we constantly monitor the benefits and risks of our medicines, providing updated information about them to health authorities and the scientific community, that is, to health professionals.

All medications that Novo Nordisk sells in Serbia require a prescription issued by a healthcare professional so that the medication can be purchased. We want to remind you that healthcare professionals are the only people legally authorized to prescribe the medications marketed by this company, which we only distribute through legally authorized channels. Furthermore, and in accordance with Serbian regulations, medicines that require a medical prescription cannot be advertised or promoted to the general public, nor can they be sold through classified advertising platforms because quality, safety, efficacy and correct information about medications are not assured

Due to the above, and in strict compliance with this regulation, Novo Nordisk does not promote any of the medicines it markets in our country to the general public, not even on social networks. For this reason, and in order to ensure appropriate use of our medications, we remind you of the need to follow the guidelines and advice of a health professional, to purchase the medication from an authorized center, and to distrust all information published on social networks or other means in which a qualified health professional is not involved.