Dijabetes tip 1 je celoživotna bolest koja utiče na sposobnost organizma da pretvori glukozu iz hrane u energiju. U većini slučajeva, dijabetes tip 1 se razvija rano u životu i često se dijagnostikuje tokom detinjstva.

Bolest počinje kada imuni sistem napada ćelije u pankreasu koje proizvode insulin, hormon koji pomaže u pretvaranju glukoze u energiju za ćelije organizma. Bez dnevnih injekcija insulina, ljudi koji žive sa tipom 1 ne bi mogli da prežive.

Na osnovu skoro 100 godina iskustva u otkrivanju i pravljenju terapija za osobe sa dijabetesom, naši naučnici unapređuju istraživanje kako bi smanjili broj injekcija insulina potrebnih za održavanje dobre glikemijske kontrole i sprečavanje epizoda niskog nivoa glukoze u krvi (hipoglikemija).

Naš krajnji cilj je lek za dijabetes tip 1. Napredujemo u istraživanju u oblasti regenerativne medicine kao što je terapija matičnim ćelijama, koja se može jednog dana koristiti kao terapija koja može da izleči dijabetes tip 1.

Održavanje ciljnih nivoa glukoze u krvi pomaže u zaštiti telesnih organa od oštećenja. Takođe štiti ljude koji žive sa dijabetesom tip 1 od hipoglikemije.

Terapija insulinom ima za cilj da se što je moguće više približi insulinskom odgovoru nekoga ko nema dijabetes. To može pomoći ljudima koji žive sa dijabetesom tipa 1 da održe ciljne nivoe glukoze u krvi.

Što je insulinska terapija bliža prirodnom odgovoru organizma, to je ona bolja u balansiranju nivoa glukoze u krvi.

Lečenje insulinom je značajno evoluiralo, a uz svako napredovanje, bliži smo prirodnom insulinskom odgovoru. Najvažnije je da je ovaj napredak pomogao ljudima koji žive sa dijabetesom tip 1 da prevaziđu neke nepogodnosti koje su prisutne u lečenju i životu sa ovom bolešću.

Jedna od naših velikih ambicija je da razvijemo takozvane "pametne insuline" koji će eliminisati hipoglikemijske događaje. To bi bio sledeći veliki napredak u lečenju dijabetesa tip 1. Delimo ovu ambiciju sa mnogim partnerima iz zajednice za istraživanje dijabetesa i blisko sarađujemo sa njima na zajedničkom cilju – eliminisanje hipoglikemije.

Ruke zaposlenog kompanije Novo Nordisk, koji se nalazi u laboratoriji.

Sve smo bliži u našoj potrazi za učinkovitom terapijom za dijabetes tip 1.

Zajedno sa vodećim istraživačkim univerzitetima širom sveta, uspeli smo da transformišemo matične ćelije u beta ćelije koje prepoznaju glukozu i luče insulin, baš kao i one proizvedene u pankreasu zdrave osobe. U studijama na životinjama, ove transformisane matične ćelije uspešno su izlečile miševe sa dijabetesom tip 1.

Preduzeli smo značajne korake i nastavljamo da radimo na preostalim izazovima. Srećom, nismo sami. Imamo jaku mrežu u naučnoj zajednici za istraživanje matičnih ćelija i svakim danom ona postaje sve jača.

Pitanje je samo trenutka kada će ova saradnja dovesti do leka za milione ljudi koji žive sa dijabetesom tip 1.

Ilustracija dijabetesa tip 1 prikazuje šake, pilule i analize krvi.

Terapija insulinom treba da bude što je moguće jednostavnija i to je uvek bila naša filozofija. Od boljih terapija do digitalnih rešenja, nastojimo da olakšamo život sa hroničnom bolešću i zadovoljimo različite potrebe miliona ljudi koji žive sa dijabetesom tip 1.

U okviru dijabetesa tip 1, trenutno istražujemo sledeće oblasti:

  • insuline sa glukoznim odgovorom
  • povezana sredstva za doziranje insulina
  • učinkovito lečenje matičnim ćelijama

Kombinujući iskustva osoba obolelih od dijabetesa sa našim ekspertskim i inženjerskim naučnim veštinama, nastavljamo da otkrivamo i razvijamo inovativne insuline i sisteme za doziranje. 

IDF Diabetes Atlas 2019 edition
https://www.diabetesatlas.org/en/ (lest 22.01.2021)

Nicolucci A, et al. Diabet Med 2013;30:767–77

Nicolucci A, Kovacs Burns K, Holt RI; DAWN2 Study Group. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2™): cross-national benchmarking of diabetes-related psychosocial outcomes for people with diabetes. Diabet Med. 2013 Jul;30(7):767-77.

DAWN 2 study: Funnell MM, Bootle S, Stuckey HL. The diabetes attitudes, wishes and needs second study.  Clin Diabetes . 2015;33(1):32-36. doi:10.2337/diaclin.33.1.32

2023 Novo Nordisk annual report

Novo Nordisk årsrapport 2020 (https://www.novonordisk.com/annual-report.html, lest 22.01.2021)