Kako insulinske suspenzije zauzimaju značajno mesto među insulinima, njihova pravilna resuspenzija pre svake primene neophodna je da bi se postigao pun terapijski efekat.

Takođe, primena odgovarajuće doze od ključnog je značaja, kako za postizanje željenih ciljeva terapije tako i za sprečavanje hipoglikemija koje mogu nastati ako se primeni više insulina nego što je potrebno. Kako bi se to izbeglo, veoma je važno proveriti protok insulina kroz pen pre svake upotrebe.

Pravilna primena insulina je jedan od najvažnijih koraka na putu ka dobroj regulaciji dijabetesa.

Na koje mesto će se ubrizgati insulin, redovna promena mesta ubrizgavanja, kao i tehnika ubrizgavanja, predstavljaju  značajne korake za postizanje najboljih rezultata u lečenju. Takođe, pri primeni insulina ne smemo zaboraviti ni pravljenje kožnog nabora, koji može biti neophodan kod određenih pacijenata.

Savladavanjem ovih praktičnih koraka, primena insulinske terapije postaje rutina koja ne ometa svakodnevnicu i stiče se samopouzdanje potrebno za dobru kontrolu i kvalitetan život.

Igle za insulinske penove i njihova uloga u pravilnoj primeni insulina ne sme biti zapostavljena.

Postavljanje nove igle pre svake upotrebe insulina, kao i njeno uklanjanje nakon primenjene doze je veoma važno, kako bi se osiguralo da će, pre svega, neophodna količina insulina zaista biti i ubrizgana.

Pored toga, skidanje zaštitnog silikonskog nanosa, kao i istupljivanje igle usled ponovljenog korišćenja, značajno utiču na komfor prilikom primene i mogu prouzrokovati da, inače bezbolan ubod, izazove neprijatan osećaj.