Najnoviji poslovi

Da biste pristupili svom profilu izvan procesa prijavljivanja, potrebno je da  izaberete poziciju na  veb-sajtu i da kliknete na  Apply now  (Prijavite se). Kada kliknete na  Apply now  (Prijavite se) bićete preusmereni na stranicu sa poslovima na kojoj možete da izaberete  View Profile  (Prikaži profil) sa gornje trake sa menija, prijavite se  i otvorite opciju  Jobs Applied  (Poslovi za koje ste se prijavili). 

Nakon što se prijavite, moći ćete da vidite posao/poslove  za koje ste se prijavili, da prikažete svoju prijavu/e  i status vaše/ih prijave/a.  

Nakon što se prijavite na svoj profil, bićete prebačeni na ekran profila kandidata gde možete da izaberete My Documents (Moji dokumenti).

Ovde možete da otpremate podatke sa uređaja, dropbox-a ili google diska.  Imajte na umu da možete da zadržite samo jednu biografiju u dosijeu.

Sektor za akviziciju talenata će pregledati vašu biografiju i zainteresovanost u odnosu na zahteve uloge.  Ako postoji interes da nastavite dalje sa procesom, kontaktiraće vas predstavnik za akviziciju talenata kompanije Novo Nordisk u vezi sa narednim koracima. 

Da vas podsetimo, status vaše aplikacije možete uvek pogledati ako odete na  View Profile  (Prikaži profil) i izaberete  Jobs Applied  (Poslovi za koje ste se prijavili). 

Uvek možete da vidite status svoje aplikacije kada se prijavite na sistem i izaberete View Profile (Prikaži profil) i izaberete Jobs Applied (Poslovi za koje ste se prijavili).