Izazovi vezani za životnu sredinu nikada nisu bili kritičniji ili hitniji nego što su danas.

Rast potrošnje, industrijalizacija i urbanizacija ugrožavaju ne samo održivost životne sredine u kojoj živimo, već i zdravlje ljudi širom sveta. 

Svake godine koristimo milijarde litara vode i velike količine energije i resursa za proizvodnju lekova. Naše emisije CO2 nastavljaju da rastu, posebno u transportu.

Mi distribuiramo stotine miliona bočica i injekcionih olovaka ljudima kojima je to potrebno – a potražnja za našim terapijama koje čuvaju život raste. Naši proizvodi su napravljeni od visokokvalitetnih materijala, ali nakon upotrebe većina njih završava na deponiji.

To nas stavlja u prve linije nekih od najvećih ekoloških problema: klimatske promene, nedostatak vode i resursa, zagađenje i plastični otpad.

Da bismo bili lideri, i bili na čelu promena, primenili smo smeo i širok pristup rešavanju problema vezanih za životnu sredinu širom kompanije.

Usvojili smo novu strategiju zaštite životne sredine sa nastojanjima da imamo nulti uticaj na životnu sredinu.

Naša strategija nam postavlja izazov da pronađemo nove načine za dizajniranje proizvoda koji se mogu reciklirati ili ponovo koristiti, za preoblikovanje našeg poslovanja kako bismo smanjili potrošnju i otpad i radili sa dobavljačima koji dele naš cilj.

Već preduzimamo prve korake ka nultom uticaju na životnu sredinu. Ali uvek tražimo nove načine da uradimo više. Verujemo da će odgovori doći dok prilagođavamo svoje poslovanje cirkularnom načinu razmišljanja koji održava naše proizvode i materijale u upotrebi. 

Gradovi su prilika da pobedimo u borbi protiv klimatskih promena i dijabetesa tipa 2. Oba dele slične obrasce ljudskog ponašanja koji pogoršavaju globalno zagrevanje i rastuće stope bolesti.

Danas sarađujemo sa partnerima u 25 velikih gradova širom sveta da bismo unapredili prevenciju bolesti putem obrazovanja i intervencija na terenu. 

Ova partnerstva su deo našeg programa "Gradovi koji menjaju dijabetes". Od 2015. godine, program "Gradovi koji menjaju dijabetes" je postao društveni pokret sam po sebi, koji mobiliše više zainteresovanih strana u nastojanju da se pozabave rastućim pitanjima dijabetesa tipa 2 i izgrade zdravija okruženja.