Changing Diabetes®

Je Novo Nordisk-ov odgovor na globalni izazov dijabetesa. Pošto je kompanija osnovana u Danskoj pre više od 90 godina i od tada menjamo dijabetes. Naš ključni doprinos je otkrivanje, razvoj i pružanje boljih lekova pacijentima širom sveta. Međutim potrebno je više od leka da se porazio dijabetes.

Partnerstvo sa pacijentima, kreatorima politike, zdravstvenim radnicima i nevladinim organizacijama. Bavimo se faktorima od dijabetesa u urbanim oblastima, osiguravajući da se dijabetičari dijagnostikuju ranije I da imaju pristup adekvatnoj nezi kako bi mogli živeti sa što manje ograničenja u životu.

 


People taking the escalator and not the stairs, urban diabetes.

Rešavanje faktora rizika

Od svih ljudi sa dijabetesom, dve trećine žive u Urbanim područjima. Gradovi su prva linija u borbi protiv dijabetesa. Gradovi utiču na način na koji ljudi žive, putuju i jedu. Svi faktori koji direktno utiču na zdravlje. Da bi se razumeli osnovni uzroci dijabetesa tip 2, socijalni i kulturni faktori rizika. Novo Nordisk je pokrenuo program za promenu dijabetesa u gradovima u saradnji sa nizom partnera.

 

 


Blood sugar screening

Obezbeđivanje ranije postavljanje dijagnoze

Oko 193 miliona ljudi ima nedijagnostikovan dijebetes.1 Rano postavljanje dijagnoze bi moglo da im pomogne da regulišu svoje stanje i izbegnu ozbiljne komplikacije, uključujući oštećenje očiju, bubrega i srca. Mi smo partneri zdravstvenim radnicima, organizacijama, kreatorima politike kako bi podigli svest o prednostima ranijeg postavljanja dijagnoze dijabetesa, sprovođenja skrininga i inicijativa za podizanje svesti i postavljenja dijagnoze na viši nivo u zdravstvenom programu.

 


Eladío Castro García sitting on stairs in the street. Eladío has type 2 diabetes, Mexico

Obezbeđivanje pristupa dijabetes nezi

Danas, tri od četiri osobe sa dijabetesom žive u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, gde mnogi nemaju pristup dijabetes nezi ili im nega nije pristupačna. Novo Nordisk u saradnji sa partnerima radi na poboljšanju dostupnosti, pristupačnosti i kvalitetu zdravstvene nege. Naša najveća investicija u poboljšanju pristupa nezi je kroz naše finansiranje Svetske fondacije za dijabetes, takođe imamo i specifičan korporativni pristup programima nege.

 


Jesse Crumpler with his wife. Jesse has type 2 diabetes, USA

Obezbeđivanje boljeg ishoda

Sedam od deset osoba sa dijabetesom ne postiže željene zdravstvene ishode, što ih dovodi u opasnost od razvoja komplikacija vezanih za dijabetes. I dok Novo Nordisk pruža široki portoflio mogućnosti lečenja, znamo da je potrebno više od medicine da bi ljudi postigli željene zdravstvene rezultate. Mi ovaj problem adresiramo tako što pružamo obuke za zdravstvene radnike, edukacijom ljudi sa dijabetesom i angažovanjem u zastupanju brige o pacijentima. 


References

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
2. WHO. Global report on diabetes. World Health Organization. 2016.
3. Novo Nordisk. Annual Report 2016.
4. Hart JT. Rule of Halves: implications of increasing diagnosis and reducing dropout for future workload and prescribing costs in primary care. Br J Gen Pract. 1992;42(356):116-119.

 


Procena rizika za dijabetes tipa 2

Uradite jednostavan test na internet stranici Međunarodne federacije za dijabetes. Saznajte svoj rizik i otkrijte šta možete da uradite da ga promenite.


Changing Diabetes infographic


Opšti uvid i činjenice o dijabetesu
 
Grafički prikaz informacija o dijabetesu
(PDF 4 MB)Pridružite nam se u proslavljanju Svetskog dana dijabetesa