Novo Nordisk Pharma d.o.o. je po zakonu dužna da registruje Vaše upite, prikupi žalbe i bezbedonosne informacije vezane za naše proizvode, te da istovremeno štiti Vaše podatke o ličnosti. Ovo Obaveštenje pojašnjava kako obrađujemo (tj. prikupljamo, koristimo, čuvamo i delimo) Vaše podatke o ličnosti. Obrađivaćemo Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim Obaveštenjem i sa važećim zakonom.

U Novo Nordisku prikupljamo sve upite kupaca i bezbedonosne informacije o našim proizvodima u bazu podataka. Redovno analiziramo podatke kako bismo utvrdili da li postoje nove informacije o našim proizvodima koje moramo podeliti sa nadležnim organima, lekarima i pacijentima. Sve navedeno se radi u cilju osiguravanja bezbednosti naših proizvoda i pacijenata.

Kompanija koja je odgovorno za obradu Vaših podataka o ličnosti je:

Novo Nordisk Pharma d.o.o.
Milutina Milankovića 9b
11070 Beograd
PIB: 104238431
+381112222700 
(u daljem tekstu: Novo Nordisk)

Uvek se možete obratiti Novo Nordisku na imejl adresu srbija@novonordisk.com sa pitanjima ili nedoumicama o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.  

Vaše podatke o ličnosti dobijamo iz sledećih izvora: 

 • Neposredno od Vas
 • Od zdravstvenih radnika kao što su medicinske sestre, lekari i farmaceuti ili drugog lica
 • Iz javno dostupnih publikacija, internet stranica ili društvenih mreža.

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe: 

 • Sprovođenje naučne procene bilo kakve reklamacije ili neželjene reakcije potencijalno povezane s medicinskim proizvodom Novo Nordiska
 • Registrovanje neželjene reakcije u globalnu bazu bezbednosnih podataka Novo Nordiska, koja se redovno analizira radi prikupljanja uzoraka
 • Procenjivanje uzoraka povezanih s reklamacijom, uključujući i neželjenom reakcijom.

Za svrhe prethodno opisane u paragrafu 3, možemo obrađivati sledeće kategorije podataka:

 • Kontakt podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, imejl adresa)
 • Starost, težina, visina
 • Podatke koji otkrivaju Vaše rasno ili etničko poreklo
 • Podatke koji se odnose na zdravlje i upotrebu medicinskih sredstava ili lekova.

Naša obrada Vaših podataka o ličnosti zahteva postojanje pravnog osnova. U skladu sa zakonom, dozvoljeno nam je da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti prethodno opisane u paragrafu 4 na osnovu sledećih pravnih osnova:

 • Obrada podataka je neophodna za poštovanje naše pravne obaveze bezbednosti.

Možemo podeliti Vaše podatke o ličnostisa: 

 • Nadležnim zdravstevnim organima
 • Drugim entitetima Novo Nordiska (tj. Novo Nordiskova povezana lica u drugim državama)
 • Partnerima koji pomažu našoj kompaniji (npr. licencirani partneri, konsultanti, provajderi IT usluga) 

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas mogu se takođe obrađivati, čuvati ili im se može pristupiti u zemljama van Republike Srbije. U slučaju članica Novo Nordisk grupe, to činimo na osnovu Obavezujućih poslovnih pravila Novo Nordisk Srbija objavljenim na www.novonrodisk.rs, a u dugim slučajevima primenom odgovarajućeg nivoa zaštite koji je potreban prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.  

Čuvaćemo Vaše podatke o ličnosti sledeći vremenski period:

 • 12 godina za podatke koji se odnose na tehničke reklamacije
 • Trajno za podatke vezane za nuspojave
 • Do 5 godina za sve ostale upite

Vaša prava su sledeća:  

 • Možete dobiti pregled podataka o ličnosti koje imamo o Vama
 • Možete dobiti kopiju Vaših podataka o ličnosti u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i čitljivom formatu
 • Možete ispraviti ili dopuniti Vaše podatke o ličnosti
 • Možete podneti pritužbu na način na koji obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U skladu sa važećim zakonom, mogu postojati ograničenja navedenih prava, u zavisnosti od specifičnih okolnosti aktivnosti obrade. Možete nam se obratiti na način opisan u paragrafu 1 sa pitanjima ili zahtevima koja se odnose na navedena prava.