Svi lekovi imaju potencijalne neželjene efekte, kao i koristi. Redovno pratimo bezbednost i kvalitet svih naših proizvoda. To uključuje pregled podataka o bezbednosti iz kliničkih studija i pregled neželjenih efekata i tehničkih reklamacija. Praćenjem informacija o kvalitetu i bezbednosti naših proizvoda možemo preduzeti odgovarajuće mere kako bismo zaštitili sigurnost pacijenta.

Kako bi se izbegle potencijalne neželjene reakcije važno je pridržavati se nekoliko preporuka:

  • Pre primene leka pažljivo pročitajte Uputstvo za lek
  • Svoju terapiju primenjujte u skladu sa preporukama Vašeg lekara, nemojte je preskakati ili sami korigovati.
  • Uvek primenjujte lek koji je samo Vama propisan i tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.
  • Svaki lek može da izazove neku neželjenu reakciju. Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u uputstvu za lek.
  • Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu medicinskog sredstva pre nego što ga prvi put upotrebite.

Vaša bezbednost počinje sa Vama! Vodite računa o svom fizičkom i psihičkom zdravlju!

Ukoliko imate bilo kakvu reklamaciju ili neželjenu reakciju, kontaktirajte nas na: NNSCGSafety@novonordisk.com