Kontakt  informacije:

Novo Nordisk Pharma Operations A/S, Danska – predstavništvo Crna Gora
Kritskog odreda 4/1, 81000
Podgorica, Montenegro
Phone: +38269090462
Fax: +382 20 22 31 28
e-mail: montenegro@novonordisk.com

Ukoliko imate bilo kakvu reklamaciju ili neželjenu reakciju,kontaktirajte nas na: NNSCGSafety@novonordisk.com