Kontakt  informacije:

Novo Nordisk Pharma Operations A/S, Danska – predstavništvo Crna Gora
Kritskog Odreda br. 4, 81000
Podgorica, Montenegro
Phone:+382 69 133317
Fax:+382 20 22 31 28
e-mail: montenegro@novonordisk.com

Ukoliko imate bilo kakvu reklamaciju ili neželjenu reakciju,kontaktirajte nas na: NNSCGSafety@novonordisk.com