Dežurna služba za reklamacije pripada i njome upravlja Odbor za reviziju, koji je deo Upravnog odbora kompanije Novo Nordisk.

Ako ste zaposleni u kompaniji Novo Nordisk, preporučujemo Vam da prijavite problem lokalnom rukovodstvu, lokalnom pravnom ili kadrovskom osoblju. Ako ovo nije opcija, možete koristiti opcije navedene u nastavku. 

Slučajeve u vezi sa poslovnom etikom, računovodstvenim pitanjima i prevarom, Novo Nordisk načinom, mogućim povredama ličnih podataka, kvalitetom ili druga pitanja koja podrazumevaju zakonske rizike, odnosno druge ozbiljne rizike po kompaniju Novo Nordisk treba prijaviti dežurnoj službi za reklamacije. U nastavku možete videti primere slučajeva koje treba prijaviti.

Imajte na umu da se dežurna služba za reklamacije ne sme koristiti za prijavljivanje žalbi potrošača, neželjenih dejstava ili falsifikovanih proizvoda. Koristite linkove u levom meniju za prijavljivanje takvih problema.

  • Pogrešno postupanje ili kršenje poslovnih etičkih pravila i standarda od strane kompanije Novo Nordisk ili trećih strana koja predstavljaju kompaniju Novo Nordisk.

Primeri obuhvataju nepropisne prodajne i marketinške aktivnosti, davanje ili primanje neprikladnih pogodnosti, neodgovarajuće uzorkovanje proizvoda, neprimeren odnos sa kupcima ili trećim stranama i neprikladne interakcije sa pacijentima.

  • Ozbiljno kršenje Novo Nordisk načina u vezi sa praksama upravljanja, poslovnom etikom ili ponašanjem.

Primeri uključuju ozbiljno nepošteno postupanje prema zaposlenom, pogrešno postupanje šireg rukovodstva ili zabrinutost u vezi sa osvetom.

  • Zabrinutost u vezi sa sumnjivim računovodstvom, internim kontrolama, revizijom i finansijskim izveštavanjem ili namernim radnjama na neosnovanom pribavljanju neovlašćenih beneficija, kao što su novac, imovina ili usluge.

Primeri uključuju nezakonite finansijske izveštaje, nedovoljne unutrašnje kontrole, falsifikovanje dokumenata i zloupotrebu NN sredstava ili krađu.

  • Problemi u vezi sa kvalitetom koji utiču na proizvode ili procese povezane sa dobrom praksom, koji se ne rešavaju u redovnom Sistemu upravljanja kvalitetom.
  • Potencijalno kršenje poverljivosti ličnih podataka. Svaki namerni ili slučajni pristup, otkrivanje, uništenje ili izmena ličnih podataka bez ovlašćenja.
  • Značajna kršenja koja se odnose na antimonopolsko ili pravično trgovanje, špijuniranje ili sabotažu i kršenje bezbednosti informacija.

Moguće je prijaviti problem dežurnoj telefonskoj ili internet službi za pitanja reklamacije.

Dežurnom linijom za reklamacije upravlja treća strana, a prijavljivanje može da bude anonimno. Međutim, podržavamo sve koji vrše prijavu da se identifikuju kako bismo mogli bolje da ispitamo prijavu i održimo kontakt sa osobom koja je izvršila prijavu tokom istrage.

Dodatne smernice i relevantne brojeve telefona potražite na portalu za prijavljivanje preko dežurne službe za reklamacije.

Prilikom otvaranja linka moguće je izabrati između više jezika u gornjem desnom uglu. Prilikom prijavljivanja slučaja telefonom, možete da očekujete umereno vreme čekanja pre nego što agent bude dostupan da odgovori na Vaš poziv.

Portal za prijavljivanje putem dežurne službe za reklamacije

Kada prijavite slučaj putem telefona ili interneta, dobićete jedinstveni broj predmeta i od Vas će se tražiti da kreirate odgovarajuću lozinku.

Pomoću ovih informacija možete proveriti status vašeg predmeta, videti da li ima pitanja u vezi sa Vašom prijavom i pružiti dodatne informacije. 

Ne tolerišemo diskriminaciju ili odmazdu protiv osoba koje u dobroj nameri prijavljuju ili učestvuju u istrazi. Ako smatrate da ste doživeli osvetu zbog prijavljivanja ili učešća u istrazi, treba odmah da se obratite dežurnoj službi za pomoć za pitanja reklamacije. Sve takve prijave će biti istražene poverljivo.

Dežurna služba za pitanja reklamacija se nalazi u Kopenhagenu u Danskoj, stoga podleže ograničenjima Danske i Evropske unije vezanim za podnošenje takvih prijava.