1. Važno obaveštenje

    Promena oblika humanih insulina i planiran prestanak snabdevanja za adultnu populaciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na srbija@novonordisk.com ili putem telefona na 011/2222-750.

Prilike za posao

Ovo su naša trenutna slobodna radna mesta. Ako ne postoji posao koji tražite, dobrodošli ste da napravite profil u našoj aplikaciji agent za posao ili profil kandidata.