Pravilna resuspenzija i provera protoka inusulina

 

Kako insulinske suspenzije zauzimaju značajno mesto među insulinima, njihova pravilna resuspenzija pre svake primene, neophodna je da bi se postigao pun terapijski efekat.

Takođe, primena odgovarajuće doze od ključnog je značaja, kako za postizanje željenih ciljeva terapije, tako i za sprečavanje hipoglikemija koje mogu nastati ako se primeni više insulina nego što je potrebno. Kako bi se to izbeglo, veoma je važno proveriti protok insulina kroz pen pre svake upotrebe.

 

 

Pravilna primena insulinske terapije

 

Pravilna primena insulina je jedan od najvažnijih koraka na putu ka dobroj regulaciji dijabetesa.

Na koje mesto će se ubrizgati insulin, redovna promena mesta ubrizgavanja, kao i tehnika ubrizgavanja, predstavljaju  značajne korake za postizanje najboljih rezultata u lečenju. Takođe, pri primeni insulina ne smemo zaboraviti ni pravljenje kožnog nabora, koji može biti neophodan kod određenih pacijenata.

Savladavanjem ovih praktičnih koraka, primena insulinske terapije postaje rutina koja ne ometa svakodnevnicu i stiče se samopouzdanje potrebno za dobru kontrolu i kvalitetan život.

 

 

Uputstva za upotrebu penova za insulinsku terapiju

 

Pravilno rukovanje penom je od velikog značaja za uspešnu primenu insulinske terapije. Ukoliko se pažljivo ne sledi uputstvo za primenu pena, može se desiti da se primeni premalo ili previše insulina, što može da dovede niskih ili visokih vrednosti šećera u krvi.

Pre početka primene bilo koje insulinske terapije važno je dobiti pravilnu obuku od lekara ili medicinske sestre, i detaljno se upoznati sa Uputstvom za lek. Kratak video vodič može poslužiti kao podsetnik.

 

 

 

Uputstvo za upotrebu FlexTouch(R) pena

 

Uputstvo za upotrebu FlexPen(R) pena 

 

 

Da li pravilno upotrebljavamo igle za insulinske penove?

 

Igle za insulinske penove i njihova uloga u pravilnoj primeni insulina ne sme biti zapostavljena.

Postavljanje nove igle pre svake upotrebe insulina, kao i njeno uklanjanje nakon primenjene doze je veoma važno, kako bi se osiguralo da će, pre svega, neophodna količina insulina zaista biti i ubrizgana.

Pored toga, skidanje zaštitnog silikonskog nanosa, kao i istupljivanje igle usled ponovljenog korišćenja, značajno utiču na komfor prilikom primene i mogu prouzrokovati da, inače bezbolan ubod, izazove neprijatan osećaj.

 

SM20NNG00016