Ovo Obaveštenje o privatnosti odnosi se na: 

Registrovane učesnike Novo Nordiskovih kliničkih ispitivanja

Novo Nordisk Pharma d.o.o. je po zakonu u obavezi da štiti Vaše podatke o ličnosti. Ovo Obaveštenje objašnjava kako obrađujemo (tj. prikupljamo, koristimo, čuvamo i delimo) Vaše podatke o ličnosti. Sve Vaše podatke o ličnosti obradićemo u skladu sa ovim Obaveštenjem i važećim zakonom.

Kompanija koja je odgovorno za obradu Vaših podataka o ličnosti je:

Novo Nordisk Pharma d.o.o.
Milutina Milankovića 9b
11070 Beograd
PIB: 104238431
+381112222700 
(u daljem tekstu: Novo Nordisk)

Uvek se možete obratiti Novo Nordisku na imejl adresu srbija@novonordisk.com sa pitanjima ili nedoumicama o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.  

Vaše podatke o ličnosti dobijamo iz sledećih izvora:  

 • Direktno od Vas ili preko nekoga ko je uključen u Vaše učešće u Novo Nordiskovom kliničkom ispitivanju.

Istraživanja u oblasti zdravstva i lečenja služe javnom interesu, što znači da moramo pokazati da naše istraživanje služi interesima društva u celini. To radimo prateći https://www.alims.gov.rs/latin/lekovi/klinicka-ispitivanja/

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe: 

 • Koristimo podatke o ličnosti za sprovođenje istraživanja radi poboljšanja zdravlja i lečenja. To znači da ćemo Vaše podatke prikupljene tokom kliničkog ispitivanja, koristiti za potrebe sprovođenja i analizu kliničke studije.

Za svrhe prethodno opisane u paragrafu 3, možemo obrađivati sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Kontakt informacije (ime i prezime, adresa, broj telefona, imejl adresa)
 • Podaci koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo;
 • Datum rođenja i podaci koji se tiču zdravlja;
 • Genetski podaci, biometrijski podaci za jedinstvenu identifikaciju osobe;
 • Podaci koji se tiču seksualnog života ili seksualne orijentacije.

Naša obrada Vaših podataka o ličnosti zahteva postojanje pravnog osnova.

Nećemo obraditi Vaše podatke o ličnosti ako za to nemamo odgovarajuće opravdanje predviđeno zakonom. Vaše podatke o ličnosti ćemo obraditi samo ukoliko:

 • Smo dobili Vašu prethodnu saglasnost;
 • Je obrada neophodna za izvršavanje naših ugovornih obaveza prema Vama ili zbog preduzimanja predugovornih koraka na Vaš zahtev;
 • Je obrada neophodna za izvršavanje naših zakonskih ili regulatornih obaveza;
 • Je obrada neophodna za naše legitimne interese, a ne utiče na Vaše interese ili osnovna prava i slobode. 

Molimo Vas da imate u vidu da prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti po ovoj poslednjoj osnovi, uvek težimo da održimo ravnotežu između naših legitimnih interesa i Vaše privatnosti. Primeri "legitimnih interesa" su aktivnosti obrade podataka koje se vrše:

 • Radi razvijanja transparentnog i profesionalnog odnosa sa zdravstvenim radnicima;
 • Za promovisanje inovacija Novo Nordiska u oblasti farmacije;
 • Radi upravljanja ljudskim i finansijskim resursima Novo Nordiska i optimizacije interakcija sa zdravstvenim radnicima;
 • Da se osigura da pravi lek, prema stručnom i tehničkom mišljenju dobro informisanog zdravstvenog radnika, stigne do pacijenta;
 • Zbog koristi od isplativih usluga (npr. možemo odlučiti da koristimo određene platforme za obradu podataka koje nude dobavljači);
 • Da se ponude naši proizvodi i usluge kupcima;
 • Radi sprečavanja prevare ili kriminalne radnje, zloupotrebe naših proizvoda ili usluga, kao i osiguranje bezbednosti naših IT sistema, arhitekture i mreža;
 • zbog prodaje bilo kog dela našeg poslovanja ili imovine, ili omogućavanja sticanja celog ili dela našeg poslovanja ili imovine od strane trećih lica;
 • radi ispunjavanja naših ciljeva korporativne i društvene odgovornosti;
 • kao farmaceutska kompanija imamo legitiman razlog da koristimo informacije koje se odnose na Vaše zdravlje i negu za istraživačke studije, kada pristanete da učestvujete u istraživačkoj studiji.

Tokom naših aktivnosti, a na osnovu potreba da se postignu svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti, Vašim podacima o ličnosti mogu pristupiti, ili se oni mogu preneti sledećim kategorijama primalaca na osnovu potrebe da se znaju, kako bi se postigle te svrhe:

 

 • Naše osoblje (uključujući osoblje, odeljenja ili druge kompanije Novo Nordisk grupe);
 • Naši IT provajderi sistema, provajderi usluga skladištenja podataka, provajderi baza podataka i konsultanti;

Gore navedena treća lica su ugovorno obavezana da čuvaju poverljivost i sigurnost Vaših podataka o ličnosti, u skladu sa važećim zakonom.

Vašim podacima o ličnosti takođe mogu pristupiti, ili se oni mogu preneti bilo kom nacionalnom i/ili međunarodnom regulatornom, izvršnom ili javnom organu, ili sudu, kada se to od nas zahteva na osnovu zakona ili propisa ili na njihov zahtev.

Kada se Vaši podaci o ličnosti prenose i obrađuju izvan  Republike Srbije to se radi anonimizovano, što znači da se više ne mogu identifikovati. Informacije će se koristiti samo u svrhu istraživanja zdravlja i lečenja, i ne mogu se koristiti kako bi Vas kontaktirali ili uticali na Vaše lečenje.

Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo samo onoliko koliko je to neophodno kako bismo ispunili svrhu za koju su prikupljeni ili kako bismo ispunili zakonske i regulatorne zahteve. 

Imate sledeća prava: 

 • Možete dobiti pregled podataka o ličnosti koje imamo o Vama
 • Možete dobiti kopiju Vaših podataka o ličnosti u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu
 • Možete ažurirati ili ispraviti Vaše podatke o ličnosti
 •  Možete zatražiti da se Vaši podaci izbrišu ili unište
 • Možete zahtevati da prestanemo ili ograničimo obradu Vaših podataka o ličnosti
 • Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti (pogledajte paragraf 5), možete ga povući u bilo kom trenutku. Vaše povlačenje neće uticati na zakonitost obrade obavljene pre nego što ste povukli svoj pristanak.
 • Možete podneti pritužbu na način na koji obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

Vaša prava za pristup, promenu ili premeštanje Vaših podataka su ograničena, jer smo u obavezi da upravljamo Vašim podacima na određene načine kako bi istraživanje bilo pouzdano i tačno. Ako se povučete iz studije, zadržaćemo podatke o Vama koje smo već prikupili. Kako bismo zaštitili Vaša prava, koristićemo minimalnu moguću količinu podataka o ličnosti.

Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom ili verujete da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na nezakonit način, možete uložiti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti