Essentials

Essentials su deset izjava koje opisuju šta je Novo Nordisk Way u praksi. One su namenjene kao pomoć́ našim rukovodiocima i zaposlenima da ocene u kojoj meri naša organizacija deluje u skladu sa Novo Nordisk Way-om.

Essentials su važno sredstvo za identifikaciju radnji koje naša organizacija može da preuzme radi daljeg usaglašavanja našeg načina rada sa razmišljanjem i vrednostima koje karakterišu Novo Nordisk Way.

  1. Stvaramo vrednost tako što pacijenta imamo u centru našeg poslovnog pristupa.
  2. Postavljamo ambiciozne ciljeve i težimo izvrsnosti.
  3. Odgovorni smo za naš finansijski učinak, društvenu i životnu sredinu.
  4. Pružamo inovacije u korist naših ključnih interesenata.
  5. Mi gradimo i održavamo dobre odnose sa našim ključnim interesentima.
  6. Odnosimo se prema svima sa poštovanjem.
  7. Fokusiramo se na lični učinak i razvoj.
  8. Imamo zdravu i stimulativnu radnu sredinu.
  9. Optimizujemo način na koji radimo i težimo ka jednostavnosti.
  10. Mi nikada ne pravimo kompromise kvalitetu i poslovnoj etici.

Kako bi se osiguralo da naša organizacija živi u skladu sa ovim vrednostima, omogućavamo jednu vrstu stalne provere vrednosti.

Viši zaposleni su imenovani kao odgovorni i oni u našoj kompaniji razgovaraju sa svim zaposlenima. Ispituju dokumenta i lokalne poslovne prakse kako bi procenili u kojoj meri se odeljenja vode u skladu sa Novo Nordisk Way. I identifikuju područja za poboljšanje i dele najbolje prakse u Novo Nordisk-u.

Svako odeljenje se proverava svake šeste godine, svake treće godine ili čak svake godine. Zapažanja i trendovi se zatim izveštavaju izvršnom menadžmentu na polugodišnjoj osnovi i Upravnom odboru jednom godišnje.

Ovo je garancija koja pomaže očuvanju kompanijske kulture odgovornih i održivog poslovanja i osigurava da Novo Nordisk Way postoji ne samo kao reč, već i kao način na koji vodimo naše poslovanje u celom svetu.

Ako želite da saznate više o Novo Nordisk Way molim Vas da kontaktirate Mogens Thorsager Jensen.