Novo Nordisk Way

Naš rad u Novo Nordisku rukovodi se Novo Nordisk Way-om. On opisuje ko smo, gde želimo da idemo i kako radimo. On postavlja pravac za sve zaposlene u Novo Nordisku, bez obzira šta radimo ili gde radimo. Svako od nas je odgovoran za postupanje u skladu sa Novo Nordisk Way kao i da pomogne kolegama da razumeju šta to znači u praksi.
 

 

Novo Nordisk Way je naš način

U 1923, naši osnivači započeli su putovanje da promene dijabetes.Danas, mi smo hiljade zaposlenih širom sveta koji poseduju strast, veštine i posvećenost da nastavimo ovaj put ka sprečavanju, lečenju i konačno izlečenju dijabetesa.

  • Naša ambicija je da ojačamo lidersku poziciju u dijabetesu.
  • Naš ključni doprinos je da otkrijemo i razvijemo inovativne biološke lekove i učinimo ih dostupnim pacijentima širom sveta.
  • Nastojimo da promenimo mogućnosti u hemofiliji i drugim ozbiljnim hroničnim stanjima gde možemo napraviti razliku.
  • Gajimo naše poslovanje i isporučujemo konkurentne finansijske rezultate što nam omogućava da pomognemo pacijentima da žive bolje živote, nudimo atraktivan povraćaj našim akcionarima i doprinosimo zajednicama.
  • Mi nikada ne pravimo kompromis po pitanju kvaliteta i poslovne etike.
  • Nudimo mogućnosti ljudima da ostvare sopstveni potencijal.

Svaki dan, moramo doneti neke teške odluke, uvek imajući na umu, šta je najbolje za pacijente.

To je Novo Nordisk Way