Novo Nordisk u Srbiji od osnivanja do danas

30 godina posvećeni menjanju dijabetesa u Srbiji


Mada je predstavništvo kompanije Novo Nordisk otvoreno u Beogradu 1. juna 1990. godine, postoje dokumenti koji potvrđuju delatnosti kompanije na ovim prostorima i mnogo ranije. U prvom redu, to je brošura o upotrebi insulina koja datira iz perioda između dva svetska rata, a koristio ju je „Znanstveni zastupnik danskog insulina Novo“, sa sedištem u Beogradu, Kosmajska ulica, 53/II , palata Kontinental. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka Novo Nordisk je saradnju sa bivšom SFR Jugoslavijom ostvarivao preko regionalne kancelarije u Beču, koju je vodio mr ph. Ante Zaloker. 
 

Novo Nordisk 30 godina p14


Prvi direktor predstavništva kompanije Novo Nordisk za bivšu Jugoslaviju od 1990. godine bio je Ratko Miladinović, diplomirani farmaceut. Rukovođenje lokalnom organizacijom preuzeo je krajem 2002. godine Predrag Radošević, diplomirani farmaceut i doktor farmaceutskih nauka. Centrala kompanije je odlučila 2006. godine da se predstavništvo transformiše u srpsku kompaniju i nazove Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd.
 

Novo Nordisk 30 godina p15


Broj zaposlenih u kompaniji se nije značajno povećavao tokom devedesetih godina i narastao je na ukupno sedam zaposlenih početkom ovog veka. Nagli razvoj lokalne organizacije započeo je početkom 2002. godine po prijemu šest medicinskih saradnika i jedne osobe koja je započela klinička ispitivanja u Srbiji. Godinama se broj zaposlenih povećavao sa povećanjem aktivnosti i obima posla, da bi se poslednjih deset godina broj zaposlenih gotovo udvostručio, tako da danas, početkom 2020. godine, u Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd radi 65 zaposlenih. Novo Nordisk danas u okviru svog programa lekova za dijabetes u Srbiji, ima registrovano 13 lekova, dok je 9 lekova dostupno osobama sa dijabetesom na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Pored lekova, kao sastavni deo primene insulinske terapije, registrovani su i insulinski penovi za višekratnu primenu NovoPen® 4 kao i NovoFine® iglice, koji su takođe dostupni osobama sa dijabetesom u Srbiji.

 

Istorijat kliničkih studija u Srbiji


Osnovni preduslov za registraciju novih lekova od strane regulatornih vlasti jeste sprovođenje kliničkih studija. Veliki broj zaposlenih u kompaniji Novo Nordisk radi na otkrivanju i ispitivanju novih molekula – potencijalnih novih lekova, kako bi se nakon potvrđene bezbednosti i efikasnosti, jednoga dana našli u upotrebi. U Srbiji su kliničke studije kompanije Novo Nordisk počele da se sprovode od 2004. godine. Lokalni tim koji se bavi kliničkim ispitivanjima se postepeno povećavao i danas broji 16 zaposlenih. Poslednje godine kliničke studije sprovodimo i na klinikama za kardiologiju, neurologiju i oftalmologiju. Kontinuirano unapređujemo kvalitet rada uz stalne inovacije, a sve u skladu sa smernicama Dobre kliničke prakse i lokalne zakonske regulative. Ponosni smo što su rezultati kliničkih studija iz Srbije objavljeni u stručnim, međunarodno priznatim časopisima i što su postali deo dokumentacije za lekove koji su registrovani u poslednjih nekoliko godina.
 

Novo Nordisk 30 godina p19


U periodu od 2014. godine više od 50 kliničkih ispitivanja je započeto, a većina je i završena. U ovim studijama tretirano je blizu 2.500 ispitanika. Investicija kompanije Novo Nordisk kroz sprovođenje kliničkih studija je značajna, samo u periodu 2014-2018. godine u Srbiji je uloženo 1.4 milijarde dinara. Međutim, prava vrednost kliničkih ispitivanja je neprocenjiva, u smislu pružanja naučnog i medicinskog znanja lekarima istraživačima, omogućavanje dostupnosti najmodernije terapije pacijentima u Srbiji i posredni pozitivni uticaj na ekonomiju države i poboljšanje uslova u okviru zdravstvenog sistema.
 

Letnji kampovi za decu obolelu od dijabetesa


U želji da pomogne mladim ljudima da se suoče i uspešno prevaziđu probleme, Novo Nordisk je 1994. godine organizovao prvi letnji kamp u Mitrovcu na Tari za decu obolelu od dijabetesa, a ova podrška i dalje traje. Najvažniji cilj kampova je da se deci sa dijabetesom jasno stavi do znanja da ova stanja ne moraju da budu prepreka u ostvarivanju njihovih životnih ciljeva. Moguće je voditi kvalitetan život uz promene svakodnevnih navika i odgovoran odnos osobe sa dijabetesom prema svom zdravlju, uz redovnu kontrolu i odgovarajuću terapiju. Podrška okruženja, naročito u prvom periodu, od izuzetnog je značaja za pacijente. Na kampovima deci su na raspolaganju bili zdravstveni radnici vodećih pedijatrijskih ustanova u našoj zemlji, psiholozi, pedagozi i treneri, ali i zaposleni u kompaniji Novo Nordisk svojim aktivnim učešćem i podrškom.
 

Novo Nordisk 30 godina p21

30 godina menjamo dijabetes u Srbiji

Brochure thumbnail

Ukoliko želite da saznate više o istorijatu kompanije Novo Nordisk u Srbiji, preuzmite našu brošuru na linku ispod. Nadamo se da ćete uživati.

30 godina menjamo dijabetes u Srbiji