U ovom Obaveštenju objašnjeno je kako obrađujemo (npr. prikupljamo, koristimo, čuvamo i delimo) Vaše lične podatke kada nas kontaktirate putem obrasca za kontakt Kontaktirajte nas. Obrađivaćemo sve lične podatke o Vama u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonom.

Kompanija odgovorna za obradu Vaših ličnih podataka je: 

Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 Bagsværd Danska
Matični broj: 24256790
Imejl: Pišite nam ovde
Tel.: +45 4444 8888

Uvek možete kontaktirati kompaniju Novo Nordisk AS ili službenika za zaštitu privatnosti podataka kompanije Novo Nordisk na privacy@novonordisk.com sa pitanjima ili nedoumicama o načinu na koji obrađujemo Vaše lične podatke.

Vaše lične podatke dobijamo direktno od vas kada nam pošaljete imejl putem obrasca Kontaktirajte nas na adresi www.novonordisk.rs.

Od Vas se ne traži da nam dostavite svoje lične podatke. Ako ne želite da kompanija Novo Nordisk koristi Vaše lične podatke, nećemo moći da odgovorimo na Vaš zahtev.

 • Kontakt podaci (ime i prezime, adresa, broj telefona, imejl adresa)
 • Podaci u vezi sa Vašim zdravljem 

Po zakonu, dozvoljeno nam je da obrađujemo Vaše lične podatke ako ste:

 • dali saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka. U obrascu Kontaktirajte nas morate da prihvatite ovo obaveštenje da biste mogli da podnesete svoj zahtev.
 • Obrada može biti neophodna radi našeg usklađivanja sa zakonskom obavezom u zavisnosti od vrste podataka koje dostavite

 • Javni organi 
 • Dobavljači ili prodavci koji pomažu našoj kompaniji (npr. korisničke usluge, konsultanti, pružaoci IT usluga, finansijske ustanove, advokatske firme)

Nivo zaštite podataka u određenim zemljama izvan EEP nije u skladu sa nivoom zaštite podataka za lične podatke koji se trenutno primenjuju i sprovode u okviru EEP.

Stoga koristimo sledeće mere zaštite, kako to zakon nalaže, da bismo zaštitili Vaše lične podatke u slučaju takvih prenosa:

 • Prenos se vrši entitetu kompanije Novo Nordisk koji je obuhvaćen Obavezujućim korporativnim pravilima kompanije Novo Nordisk, koja su dostupna ovde.
 • Komisija EU smatra da odredišne zemlje poseduju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka.
 • Zaključili smo Standardne ugovorne klauzule za prenos ličnih podataka u treće zemlje. Možete dobiti primerak Klauzula tako što ćete nas kontaktirati na način opisan u vrhu ove stranice; 
 • Okvir „Štit privatnosti“ između EU i SAD za prenose kompanijama i organizacijama sa sertifikatom „Štit privatnosti” i one sa sedištem u SAD. Više informacija i lista kompanija i organizacija koje imaju sertifikat o zaštiti privatnosti možete pronaći na  https://www.privacyshield.gov/welcome

Zadržaćemo Vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bismo Vam pružili usluge koje zatražite ili onoliko dugo koliko je predviđeno važećim zakonom.

 • Možete da zatražite pregled podataka o ličnosti koje imamo o Vama
 • Možete da zatražite kopiju Vaših ličnih podataka u strukturisanom, često korišćenom formatu koji može mašinski da se pročita.
 • Možete da zatražite ažuriranje ili ispravku svojih ličnih podataka
 • Možete da zatražite da se Vaši lični podaci izbrišu ili unište
 • Možete da zatražite od nas da prekinemo ili ograničimo obradu Vaših ličnih podataka
 • Ako ste dali saglasnost da obrađujemo Vaše lične podatke (vidi Odeljak 5), možete da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Vaše povlačenje neće uticati na zakonitost obrade izvršene pre nego što ste povukli saglasnost
 • Možete podneti žalbu u vezi sa načinom obrade Vaših ličnih podataka Organu za zaštitu podataka.
   

Prema važećem zakonu, mogu postojati ograničenja ovih prava u zavisnosti od specifičnih okolnosti aktivnosti obrade. Kontaktirajte nas  ako imate pitanja ili zahteve u vezi sa ovim pravima.