Uputva za upotrebu penova za insulinsku terapiju

Pravilno rukovanje penom je od velikog značaja za uspešnu primenu insulinske terapije. Ukoliko se pažljivo ne sledi uputstvo za primenu pena, može se desiti da se primeni premalo ili previše insulina, što može da dovede niskih ili visokih vrednosti šećera u krvi.

Pre početka primene bilo koje insulinske terapije važno je dobiti pravilnu obuku od lekara ili medicinske sestre, i detaljno se upoznati sa Uputstvom za lek. Kratak video vodič može poslužiti kao podsetnik.

 

 

Uputstvo za upotrebu FlexTouch(R) pena

 

Uputstvo za upotrebu FlexPen(R) pena 

 

 

Da li pravilno upotrebljavamo igle za insulinske penove?


Igle za insulinske penove i njihova uloga u pravilnoj primeni insulina ne sme biti zapostavljena.

Postavljanje nove igle pre svake upotrebe insulina, kao i njeno uklanjanje nakon primenjene doze je veoma važno, kako bi se osiguralo da će, pre svega, neophodna količina insulina zaista biti i ubrizgana.

Pored toga, skidanje zaštitnog silikonskog nanosa, kao i istupljivanje igle usled ponovljenog korišćenja, značajno utiču na komfor prilikom primene i mogu prouzrokovati da, inače bezbolan ubod, izazove neprijatan osećaj.

 

SM20NNG00009